"Computer generated 3D cartoons, cinematic special effects, video games, scientific visualizations and simulations, stereoscopy, holograms etc. We encounter 3D daily. Some applications are used while working or studying, others are cool entertainment in our spare time. Fascination upon this visualization technique is obvious, since its popularity has arisen a lot in last years.

Do we know what 3D is?
How does it work and how do we percept it?
How do we create a 3D image?

This book guides us from the simplest element - dot, to the render of the finished image. Additional explanations show us appurtenant processes of the space perception, light and motion.

Second, upgraded and extended, edition contains renewed and additional examples along with visual material that makes every process easier to understand. Two completely new chapters have been added: Tutorials for Creating a 3D Image and Gallery. In the first of two there is explained how to create a simple image by using the most popular 3D packages, while the second one displays breathtaking 3D graphics of world masters of this technique."

Book 3D od tocke do upodobitve (3D From Dot to Render), written along with Dr. Helena Gabrijelcic, was published by Pasadena Publishing in 2010. You can order the book at Pasadena's online store www.pasadena.si/knjigarna/?id=60110.

Book is written in Slovene language.
"Računalniško generirane 3D risanke, posebni učinki v filmih, video igre, znanstvene vizualizacije in simulacije, stereoskopija, hologrami itd. S 3D-jem se dnevno srečujemo. Določene aplikacije so nam v pomoč pri delu in študiju, druge pa nam prijetno zapolnijo prosti čas. Fascinacija nad to tehniko prikaza je očitna, saj je v zadnjih letih njena priljubljenost in uporabnost močno narasla.

Sploh vemo, kaj je 3D?
Kako deluje in kako ga zaznamo?
Kako naredimo 3D sliko?

Knjiga nas vodi od najbolj preprostega gradnika – točke, pa do izdelave končne podobe. Dodatne razlage nam razložijo še pripadajoče procese percepcije prostora, svetlobe in gibanja.

Druga, izpopolnjena in razširjena izdaja, vsebuje prenovljene ter dodatne primere skupaj s slikovnim gradivom, s čimer marsikateri postopek pridobi na nazornosti. Dodani sta še dve novi poglavji: Izdelava 3D slike v praksi in Galerija. V prvem izmed novih poglavij je prikazan postopek izdelave slike v nekaj razširjenih 3D programih od začetka modeliranja pa do končne upodobitve, v drugem pa je zbirka presunljivih 3D grafik velikih svetovnih mojstrov te tehnike."

Knjiga 3D od točke do upodobitve, napisana skupaj z dr. Heleno Gabrijelčič, je bila leta 2010 izdana pri založbi Pasadena. Knjigo se lahko naroči na spletni trgovini založbe www.pasadena.si.