"Computer generated 3D cartoons, cinematic special effects, video games, scientific visualizations and simulations, stereoscopy, holograms etc. We encounter 3D daily. Some applications are used while working or studying, others are cool entertainment in our spare time. Fascination upon this visualization technique is obvious, since its popularity has arisen a lot in last years.

Do we know what 3D is?
How does it work and how do we percept it?
How do we create a 3D image?

This book guides us from the simplest element - dot, to the render of the finished image. Additional explanations show us appurtenant processes of the space perception, light and motion."

Book is written in Slovene language.
"Računalniško generirane 3D risanke, posebni učinki v filmih, video igre, znanstvene vizualizacije in simulacije, stereoskopija, hologrami itd. S 3D-jem se dnevno srečujemo. Določene aplikacije so nam v pomoč pri delu in študiju, druge pa nam prijetno zapolnijo prosti čas. Fascinacija nad to tehniko prikaza je očitna, saj je v zadnjih letih njena priljubljenost in uporabnost močno narasla.

Sploh vemo, kaj je 3D?
Kako deluje in kako ga zaznamo?
Kako naredimo 3D sliko?

Knjiga nas vodi od najbolj preprostega gradnika – točke, pa do izdelave končne podobe. Dodatne razlage nam razložijo še pripadajoče procese percepcije prostora, svetlobe in gibanja."